Kellfri salt- og gjødselspreder


Kellfri salt- og gjødselspreder

  • Spredertalleren 1 stk
  • Vekt: 63 kg
  • Volum: 160 liter/ kg
  • 50 mm kulekobling

Salt- og gjødselspreder for ATV

Sprederen er friksjonsdrevet via hjulene, med nøyaktig innstilling for nøyaktig spredning.

Nøyaktig innstilling av spredningen og mulighet for å justere de fire spredervingene for tilpasning til materialet.

Omrører i beholderen for jevn utmating av mediet, egnet for gjødning, frø, salt osv.

Pris: kr 6190 + mva (7738 inkl.mva)
Monteringskostnad kr 800

Trykk her for flere Kellfri ATV- redskaper:

https://www.kellfri.no/atv-redskaper